Harivarasanam in Telugu – శ్రీ హరిహరాత్మజాష్టకం

Harivarasanam in Telugu – శ్రీ హరిహరాత్మజాష్టకం

Harivarasanam – The Divine Melody of Harivarasanam in Telugu – శ్రీ హరిహరాత్మజాష్టకం హరివరాసనం విశ్వమోహనం హరిదధీశ్వరం ఆరాధ్యపాదుకమ్ | అరివిమర్దనం నిత్యనర్తనం హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే || ౧ || శరణకీర్తనం శక్తమానసం భరణలోలుపం నర్తనాలసమ్ | అరుణభాసురం భూతనాయకం హరిహరాత్మజం …

Read more