1865 పోస్టులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్- TSPSC కి బాధ్యతలు

1865 posts in telangana jobs

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్న మరో 1865 posts కి ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఇందులో రెవెన్యూ శాఖకు చెందిన 1506 పోస్టులు, పంచాయతీ రాజ్ శాఖకు చెందిన 359 పోస్టులు ఉన్నాయి. ఈ పోస్టుల భర్తీకి రెండు శాఖల నుంచి TSPSC కి ఆదేశాలు ఇచ్చారు.   Posts in Revenue deparment (రెవెన్యూ శాఖలో పోస్టులు) డిప్యూటీ సర్వేయర్లు – 110 (CSSLR) CCLA లో జూనియర్ అసిస్టెంట్లు – 21 డిప్యూటీ … Read more

Milestones in Telangana Movement Part-1 Quiz

Milestones in Telangana Movement Part-1 Quiz

Milestones in Telangana Movement Part-1 Quiz: Dear Telangana Aspirants, In this post we are Providing notes on “Milestones in Telangana Movement Part-1 Quiz”. In this quiz we focus on different questions that are asked by Recent TSPSC exams and other competitive exams in Telangana state.This notes will be useful for job aspirants , who are … Read more

NALCO Recruiting Project Managers,CSR Field Coordinators & Civil Engineers 2017

NALCO Recruiting Project Managers,CSR Field Coordinators & Civil Engineers 2017

National Aluminum Company Limited (NALCO) NALCO Recruiting Project Managers, which is a Navratna Company is the biggest incorporated Alumina – Aluminum complex of Asia with cutting edge innovation is having its plants at Angul and Damanjodi and the Corporate Office at Bhubaneswar, Odisha. The Company takes pride for its undaunted duty to Corporate Social Responsibility … Read more

Telangana Bathukamma Festival

telangana bathukamma festival

Telangana Bathukamma Festival Notes: Dear Telangana Aspirants, Telangana Bathukamma Festival is colourful floral festival of Telangana culture celebrated by Telangana women. In Previous post we discussed about ” Bathukamma Festival History“. In this post we focus on complete information about Telangana bathukamma festival from starting stage of preparation to immersion into lakes. Telangana Bathukamma festival became … Read more

Bathukamma Festival History

bathukamma festival

Bathukamma Festival History Notes: Dear Telangana Aspirants, Bathukamma Festival  is a colorful Floral festival celebrated by Telangana Women. Bathukamma festival represents the importance of telangana culture. This festival is celebrated with exotic colorful flowers , from the last 3 years it has been became Telangana cultural Identity. There is an old saying that this festival … Read more

Chenchu Tribes Complete Notes

chenchu tribes complete notes

Chenchu Tribes Complete Notes: Dear Telangana Aspirants, The Chenchu tribes are also called as “Adivasi” people who come under “Scheduled Tribe” in Telangana, Andhrapradesh, Karnataka and Odisha states. Chenchu tribe people lives in forest hill stations places. Chenchu tribes are major tribes in India. Chenchu tribes are mainly found in the districts of Mahaboobnagar, Nalgonda, … Read more